KROVOPOKRIVNI PRATEĆI MATERIJALI i  FAZONSKI ELEMENTI - CEMBRIT

Proizvođač Cembrit uz svoje krovopokrivne materijale od fibercementa ( ravne krovne ploče i salonit ploče ) nudi kompletan asortiman pratećih materijala.

Ventilacioni elementi:

Da bi krov bio pravilno izveden po uputstvu proizvođača Cembrit i da bi krovna konstrukcija bila suva i trajna, treba da se osigura odvođenje viška vlage i kondenza dakle krov mora da bude efikasno ventilisan. Ravne krovne ploče se u svakom slučaju postavljaju na poletvanu potkonstrukciju ( a NE na podaščanu podlogu ) ispod koje se postavlja paropropusna-vodonepropusna krovna folija sa kontra letvom. 

Pravilno ventilisan krov pokriven eternit pločama Cembrit :

Eternit krov ugradnja

cembrit ventilacija ventilacija kod slemenacembrit ventilacioni elemenat LG200cembrit ventilacioni elemenat oriko

Snegobrani:

Snegobrani se koriste da bi se sprečilo padanje snega sa krova u cilju zaštite prolaznika oko zgrade, krovne konstrukcije i oluka. Njihov raspored je definisan funkcijom, padom krova, opterećenjem snega, materijalom i profilom krovne pokrivke.

Bezbednost je glavni zadatak snegobrana. Snegobrani se postavljaju:

  • gde postoji verovatnoća naglog klizanja snega i leda sa krova može da ugrzi prolaznike ili okolne objekte
  • na mestima gde se skupi sneg na krovu - npr. uvale
  • gde postoji opasnost od oštećenje krovnih prozora, antena, oluka  i drugih krovnih elemenata

Broj i raspored snegobrana zavisi od klimatskih uslova,kao i od pada i oblika krova. Snegobrane treba tako rasporediti na krovu da se opterećenje snegom ravnomerno rasporedi po celoj konstrukciji.

raspored snegobrana cembrit ravne ploce