CREPNI LIM SWEDSTEEL - STL24

Tehničke karakteristike:

CREPNI LIMMinimalan pad krova: 15°

Težina crepnog lima: 5 kg/m2

Korisna širina: 1100 mm

Debljina lima : 0.5 mm

Materijal: plastificirani pocinkovani čelični lim

 Završni sloj: Z275 , PE25  - 20 godina garancije

                    Z275 , MPE30 - 20 godina garancije

                    Z275, MC35 - 30 godina garancije

CREPNI LIM SPECIFIKACIJA

CREPNI LIMOVI BOJE