MEGAPROFIL - HI-BOND

58.210.840 hi bondZajednoradeća oplata, pocinkovani čelični trapezni lim

Visina profila: 58 mm

Korisna širina: 820 mm

Korak: 210 mm

Dužina: max. 12500 mm

Debljina lima : 0.60 mm, 0.75 mm, 0.88 mm, 1.00 mm

Materijal: pocinkovani čelični lim S 250 GD

Završni sloj: Zn 120 g/m2